praktijk de Merel

stromen en verbinden

Praktijk voor rouw en verlies en contextuele therapie

Een merel

 

Er is iets in de zang van de merel

Het is voorjaar, je wordt wakker

Je ligt te denken in de nacht

Het raam staat open – er is iets

Waarvan die vogel zingt

En je denkt aan wat je op moet geven

Er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol

Met het zingen van die merel

Rutger Kopland

Praktijk de Merel is een praktijk voor rouw en verlies en contextuele therapie. Gebeurtenissen in het leven kunnen je doen wankelen en dan is er moed voor nodig om te zoeken naar wat jou kan helpen met dat wat er in je is weer te laten stromen en je hiermee weer te kunnen verbinden. De gebeurtenissen in je leven kunnen over verschillende dingen gaan: verlies van belangrijke mensen in je leven, een (nog) onvervulde kinderwens, verlies van werk. Het vastlopen in relaties met anderen, zoals je relatie, ouders, kinderen, stief kind / stief ouder, vriendschappen, collega’s. Of bij jezelf merken dat je niet meer goed bij gevoelens kunt, je angstig bent, veel boosheid ervaart, weinig gevoel van eigenwaarde hebt, je eenzaam en alleen voelt.

De naam van mijn praktijk, de Merel, refereert aan het bovenstaande gedicht van Rutger Kopland. Dit prachtige gedicht kwam ik tegen nadat ik definitief wist dat ik kinderloos zou blijven. Het raakte me zeer. Omdat het precies verwoordde wat ik voelde; er kwam weer wat ruimte. Ruimte om verder te leven, zonder mijn zo zeer gewenste kind. Het heeft veel gekost en het is de zwaarste periode in mijn leven geweest. Ik heb geleerd en ervaren wat er voor nodig is om weer te kunnen genieten. Maar bovenal: leven met het gegeven dat er nog steeds af en toe (groot) verdriet is om het kind dat er nooit is gekomen. En dat dit gemis een plek kan en mag hebben in je leven. Te midden van de mensen die belangrijk voor je zijn.

De (spirituele) boodschap van de merel is: voeden en zorgen; “geef jezelf liefdevolle zorg”. Voor mij is dit erg belangrijk; mijn liefdevolle zorg, die ik zo graag aan mijn kind had willen geven, mag ik aan anderen en mijzelf geven. En dat is heel waardevol. Ik gun jou, dat het in jou ook weer mag stromen, zodat je de verbinding met jezelf en de ander weer kunt voelen! Ik loop graag een poosje met je mee in je proces!

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Over Ria

Ik ben Ria de Haan. Ik ben werkzaam in de jeugdhulpverlening, als gezinsbehandelaar, en heb daarnaast mijn praktijk voor contextuele therapie en rouw en verlies therapie.

In 1995 startte ik met werken in de jeugdhulpverlening. Steeds weer ben ik geraakt en gefascineerd door de wijze waarop mensen omgaan met alles wat er op hun pad komt: machteloosheid, pijn, verdriet, altijd de wens en het verlangen om in verbinding te kunnen zijn met de ander, je gehoord en gezien weten.

In 2014 heb ik mijn opleiding tot contextueel therapeut afgerond. Deze opleiding sloot erg aan bij wat ik diep van binnen al wist, zag en waar nu woorden aan gegeven worden. Ieder mens heeft de ander nodig. 

In 2019 heb ik de Mastercourse Systemisch werken met traumatisch verlies afgerond. Daar heb ik zelf ten diepste ervaren hoezeer alles wat je mee krijgt in je leven ook in je lijf ligt opgeslagen, en hoe belangrijk het is dat je daar contact mee kunt maken omdat het essentieel is om te kunnen helen.

In de loop der jaren heb ik zelf de nodige verlieservaringen meegemaakt.  Daarvan was  mijn onvervulde kinderwens de grootste verlieservaring. Het vurige verlangen om moeder te mogen worden, samen met mijn partner ouders te zijn, zorg te kunnen dragen voor ons kind.. het mocht niet zo zijn en ik had me daar toe te verhouden. 

Mijn verlieservaringen hebben me geleerd dat het geen kwestie is van een ‘plekje’ geven maar het onderdeel laten zijn van je leven. Het vormt je, het hoort bij je. Verdriet kan minder worden, maar zal niet helemaal weg gaan. En dat hoeft ook niet; het verdient het ook dat het er mag zijn want het gaat immers over dat wat je zo hebt liefgehad of waar je zo naar hebt verlangd Dat mag er zijn, dat mag je aandacht blijven geven.

 

Contextuele Hulpverlening en Therapie (2014)

Contextueel werken met duplo materiaal (2015)

Dialoog in het werken met Rouw en verlies (2016)

Training verlies in beeld (2016)

Met mijn ziel onder mijn arm (2017)

Hechting als bron (2018)

Systemisch werken met Traumatisch Verlies (2019)

Natriltijd (2021)

Voice dialogue (2021)

Systemisch Rouwbegeleider (2021)

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Werkwijze

Mijn kwaliteiten als mens en als therapeut liggen in het, vanuit rust, warmte en verbinding met jou,  zoeken naar waar jouw pijn, gekwetstheid zit, en wat daar nodig is, om van daaruit je (veer)kracht te ervaren om vanuit de verbinding met wat is, te kunnen leven. Om te ontdekken wat nodig is in de relatie met belangrijke anderen om je heen, maar ook in de relatie met jezelf! Ik doe dit vanuit een respectvolle, open, heldere en duidende communicatie, vanuit zachtheid, spiegelend met warmte. Daarmee verwerf je nieuwe inzichten die je helpen vorm te geven aan je proces. Middels de vragen die ik je stel help ik je je vragen / worsteling om te zetten in perspectief.

 

Ik maak in mijn werk onder andere gebruik van:

 

  • Werken vanuit het contextuele gedachtengoed

Contextuele therapie richt zich niet alleen op het individu; ieder mens wordt geboren binnen een familie. Ieder mens weet ten diepste: de ander is aangewezen op mij, en ik ben aangewezen op die ander. In de relatie met die ander is het van belang dat er een rechtvaardige balans is in het geven en ontvangen.

 

  • Werken met poppetjes / opstellingen

Verkennen en onderzoeken hoe je relaties met anderen er uitzien, hoe verbindingen met anderen er uitzien. Welke hulpbronnen heb je in je leven? Hoe draag je zorg voor jezelf en belangrijke anderen? Hoe kun je jezelf afbakenen?  Welke schatten heb je meegekregen en ontwikkeld, en hoe zet je die in? Welke schades, verliezen heb je opgelopen? Hoe heeft dit alles jou gevormd?  Hoe helpt het je nu in het leven en / of laat het je vast lopen?  Welke bewegingen / stappen zijn nodig om hierin verandering te brengen? Wat kan jou helpen om dat wat in jou is weer te laten stromen om  je (beter)  te kunnen verbinden met jezelf en de ander?

 

  • Werken met opstellingen door middel van vloerankers

Alles wat je mee maakt sla je op in je lijf. Door te werken met vloerankers maak je contact met dat wat er in je lijf ligt opgeslagen en ervaar je op een andere wijze wat er is en wat nodig is om een beweging te maken.

 

  • Werken met creatieve vormen

Middels creatieve werkvormen maak je op een andere manier contact en verbinding met dat wat er in je leeft.

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen:

  • Het intakegesprek is kosteloos, de duur van het gesprek is drie kwartier
  • Vervolgafspraken zijn € 90,00, de duur van deze gesprekken is 75 minuten

Praktijk de Merel is aangesloten bij de LVPW en de RBCZ. 

Op basis van deze registraties vergoeden de meeste verzekeraars een deel van de kosten. Neem voor informatie hierover contact op met je zorgverzekeraar of via deze link.
 

Registraties:

LVPW

Als registertherapeut van LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

 

RBCZ

Lid Vereniging Contextueel Werkers

KvK- nummer: 71048200

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Stel je vraag via mijn contactformulier of stuur een e-mail naar

info@praktijk-de-merel.nl als je meer informatie wilt over Praktijk de Merel.

Ik mail je zo spoedig mogelijk  terug.

Je kunt me ook bellen:  06-11323194

 

Mijn praktijk is gevestigd in Breda.

Jouw Naam  
Jouw e-mail  
Jouw bericht of vraag  

Contact