praktijk de Merel

stromen en verbinden

Praktijk voor mensen met een onvervulde kinderwens

Een merel

 

Er is iets in de zang van de merel

Het is voorjaar, je wordt wakker

Je ligt te denken in de nacht

Het raam staat open – er is iets

Waarvan die vogel zingt

En je denkt aan wat je op moet geven

Er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol

Met het zingen van die merel

Rutger Kopland

Dit prachtige gedicht kwam ik tegen, nadat ik definitief wist dat ik kinderloos zou blijven. Het raakte me zeer. Omdat het precies verwoorde wat ik voelde; er kwam weer wat ruimte. Ruimte om verder te leven, zonder mijn zo zeer gewenste kind. Het is me gelukt. Het heeft veel gekost en het is de zwaarste periode in mijn leven geweest. Ik heb geleerd en ervaren wat er voor nodig is om weer te kunnen genieten. Maar bovenal: leven met het gegeven dat er nog steeds af en toe (groot) verdriet is om het kind dat er nooit is gekomen. En dat dit gemis een plek kan en mag hebben in je leven. Te midden van de mensen die belangrijk voor je zijn.

 

De (spirituele) boodschap van de merel is: voeden en zorgen; “geef jezelf liefdevolle zorg”. Voor mij is dit erg belangrijk; mijn liefdevolle zorg, die ik zo graag aan mijn kind had willen geven, mag ik aan anderen en mij zelf geven. En dat is heel waardevol.

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Voor wie

Voor iedereen die zich verbonden voelt met dit thema; naast de mensen die het overkomt, wil ik me ook openstellen voor de mensen in de omgeving, zoals ouders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen.

 

Maar ook voor mensen die ongewenst kinderloos zijn en gedurende hun leven door de ervaringen van belangrijke anderen in hun omgeving worden geconfronteerd met alles wat met kinderen te maken heeft. Waardoor ze weer de pijn van het gemis voelen.

 

Of wanneer je alleen bent en kinderloos blijft. Of wanneer het een bewuste keus is geweest geen kinderen te krijgen maar je later in je leven toch tegen zaken aanloopt die hiermee te maken hebben.

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Werkwijze

Als je graag een kindje wilt en dit lukt niet, dan is dat heel ingrijpend.

 

Als je bezig bent met zwanger worden / behandelingen trekt dit een zware wissel op je leven. Op welke wijze beïnvloedt het jouw leven? Welke keuzes maak je?

 

Welke betekenis heeft dit voor de relatie met je partner? Kun je elkaar steunen in het proces dat voor jullie beide zo anders kan zijn? En hoe is dit met de belangrijke anderen in je leven? Ouders? Broers, zussen? Vrienden, vriendinnen? Voel je je begrepen? Of raak je meer en meer verwijderd van elkaar?

 

Of je bent alleen en wilt graag een kindje. Welke keuzes maak je dan? Welke betekenis heeft dit voor jou en de belangrijke anderen in je leven?

 

Ik wil graag met jou meekijken naar wat nodig is om te kunnen komen tot verbinding met jezelf en met de belangrijke anderen in dit zware proces. En wat nodig is om elkaar te kunnen steunen, oog te hebben in wat dit voor eenieder betekent.

 

Wanneer je definitief ongewenst kinderloos bent, moet je afscheid nemen van een existentiële verwachting. Je kunt het leven niet door geven en je moet je leven een heel andere invulling geven. Hoe geef je dan zin aan je bestaan? Hoe kun je je betekenis vol voelen?

 

Als contextueel therapeut kan ik met jou stilstaan bij de betekenis die het niet hebben van een kind op jouw leven heeft.

 

Contextuele therapie richt zich niet alleen op het individu; ieder mens wordt geboren binnen een familie. Ieder mens weet ten diepste: de ander is aangewezen op mij, en ik ben aangewezen op die ander. In de relatie met die ander is het van belang dat er een rechtvaardige balans is in het geven en ontvangen.

 

Wanneer je geen kinderen krijgt, ben je geblokkeerd in het geven aan de volgende generatie. Je moet afscheid nemen van een existentiële verwachting.

 

Op zoek naar de verbinding: Hoe kun je met jezelf, je partner en belangrijke anderen in je leven je verbonden voelen in dit eenzame proces? Hoe kun je omgaan met onbegrip in de maatschappij? Wat heb je nodig om om te kunnen gaan met gevoelens van eenzaamheid, je buitengesloten voelen, je onbegrepen voelen, machteloosheid, zinloosheid, verdriet, boosheid, schaamte?

 

Hoe kun je zin geven aan je bestaan zonder kinderen? Hoe kan je zinvol leven en je zinvol voelen?

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Wie ben ik

Mijn naam is Ria de Haan (1970). Ik ben sinds 1995 werkzaam in de hulpverlening. In 2014 heb ik mijn opleiding tot contextueel therapeut afgerond. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van vruchtbaarheidsproblematiek en ongewenste kinderloosheid.

 

 

 

 

 

Cursus contextueel werken in gezinnen (2009)

Contextuele Hulpverlening (2012)

Contextuele Hulpverlening en Therapie (2014)

Leertherapie (2014)

Contextueel werken met duplo materiaal (2015)

Dialoog in het werken met Rouw en verlies (2016)

Training verlies in beeld (2016)

Met mijn ziel onder mijn arm (2017)

Hechting als bron (2018)

Systemisch werken met Traumatisch Verlies (2019)

praktijk de Merel

stromen en verbinden

Stel je vraag via mijn contactformulier of stuur een e-mail naar

info@praktijk-de-merel.nl als je meer informatie wilt over Praktijk de Merel.

Ik mail je zo spoedig mogelijk  terug.

Je kunt me ook bellen:  06-24352776. 

Mijn praktijk is gevestigd in Breda.

Jouw Naam  
Jouw e-mail  
Jouw bericht of vraag  

Contact